Praktiska webbplatser för resande över hela Sverige

webbplatser for resande over hela Sverige

VÄSTTRAFIK

Västtrafik.se är webbplatsen för trafikhuvudmannen i Västra Götalandsregionen med Göteborg som huvudort. Västtrafik har ansvar för kollektivtrafiken i hela Västergötland och Bohuslän samt delar av Dalsland och Halland. Genom detta är Västtrafik den näst största trafikhuvudmannen i Sverige, efter SL.

Innehåll

vasttrafikVästtrafik.se har genomgått mängder av omgörningar och uppdateringar genom åren. Fram till för några år sedan var sajten dock fortfarande inte särskilt ändamålsenlig och framför allt inte särskilt användarvänlig. Ingångarna till den information som resenärerna främst efterfrågar, såsom till exempel realtidsinformation och tidtabeller, var inte särskilt tydliga.

Med den senaste omgörningen 2011 har nu resenärerna äntligen fått en anledning att gå in på Västtrafik.se och samtidigt inte bli irriterade när de väl gör det. Webbplatsen består numera av fyra delar. I centrum, i omedelbart fokus för blickfånget, är en stor karta. Kartan, som går att zooma in och ut och flytta åt alla håll, visar alla aktuella förseningar och inställda avgångar i trafiken, tillsammans med information om vägarbeten och liknande. Denna karta med dess information är en utmärkt funktion som underlättar för resenärerna i Västtrafiks område. Kartan fyller även en ytterligare funktion. Genom att klicka på en hållplats på kartan (motsvaras av blå punkter) kan man enkelt se vilka resalternativ som finns att tillgå till och från hållplatsen och snabbt få upp aktuella tidtabeller.

Till vänster om kartan finns ett antal genvägar. Via menyn kan man komma direkt till tidtabeller och information om hur man köper biljetter. Till höger finns en smart funktion för reseplanering. Det är bara att skriva in önskad avreseplats och destination för att få fram förslag på resväg med tider och information om priser. Överst på sidan finns en övergripande meny med ingångar till allt övrigt innehåll på webbplatsen. Här kan man även logga in på ”Mina sidor” – en funktion med vilken man kan spara sina vanligaste resor, spärra sina kort, med mera.

SL.se

SL.se är inte bara en webbplats som presenterar trafikhuvudmannen Storstockholms Lokaltrafik. Det är även en portal för tidtabeller och aktuellt trafikläge för all kollektivtrafik i Stockholm med omnejd samt för nyheter, restips och liknande.

SL.se är faktiskt en av de mest välbesökta webbplatserna i Sverige. Med ungefär 1,5 miljoner unika besök i veckan, ligger SL.se strax utanför topp 20 på listan över Sveriges största webbplatser. Det är fler personer som besöker SL.se varje vecka än det är som besöker populära webbplatser som Familjeliv.se, Sydsvenskan.se och GP.se.

SL.se

Innehåll

SL.se har funnits sedan slutet av 1990-talet, men var länge en ganska rörig historia. För några år sedan gjordes hela plattformen om, och webbplatsen är numera ett under av tydlighet. Om det är något som resenärer i kollektivtrafik uppskattar, så är det tydlighet och korrekt information, och dessa krav uppfyller nya SL.se på ett mycket bra sätt.

Förstasidan är exemplariskt utformad. Till höger visas aktuellt trafikläge. I mitten kan man snabbt skriva in avreseort och destinationsort och få fram tidtabeller för alla tänkbara sätt att resa med kollektivtrafiken i Storstockholm. I menyn till vänster finns smarta genvägar för bland annat kartor, realtidsinformation, förändringar i trafiken, med mera. I huvudmenyn längst upp har SL samlat mer övergripande information om villkor, frågor & svar och liknande.

Eftersom det är viktigt för resenärerna att kunna få fram aktuell information var som helst och när som helst, är SL.se en responsiv webbplats, vilket innebär att webbplatsen anpassas automatiskt till andra format när man går in på den från mobilen eller surfplattan. Om man har en äldre mobiltelefon, det vill säga inte en smartphone, har man även möjlighet att ta del av SL.se via mini.sl.se, som är en lite förenklad wap-version av webbplatsen. Det enda man inte kan göra i mobilen eller på surfplattan är att köpa vissa typer av biljetter.

SJ

SJ, Statens Järnvägar AB, är ett svenskt järnvägsbolag som på olika sätt sköter tågtrafiken för privatpersoner i Sverige, antingen direkt eller genom olika dotterbolag. Till slutet på 1980-talet ansvarade man även för underhållet av de svenska järnvägarna, en uppgift som då övergick till Banverket och senare Trafikverket. Det statliga järnvägsmonopolet är numera avreglerat, men SJ är fortfarande den främsta aktören på området.

Historia

Statens JärnvägarSJ:s historia kan spåras tillbaka till 1853, då det beslutades att staten skulle bygga så kallade stambanor för järnväg över landet, medan sidobanorna skulle byggas och skötas av privata aktörer. Den första föregångaren till SJ bildades 1856, och var så en betydande aktör på svenska järnvägsmarknaden, fram till 1939. Då beslutade riksdagen att alla privata järnvägar skulle privatiseras, vilket gav SJ en monopolställning de skulle behålla i många decennier framåt. Det svenska järnvägsnätet var ursprungligen mycket väl utbyggt med en stor mängd stationer. Från och med 1960-talet började dock fler och fler av dessa att läggas ned. Länstrafikreformen på 1980-talet överförde sedan uppgiften för lokal tågtrafik på de olika landstingen.

Från slutet av 1980-talet och framåt har sedan SJ förändrats och moderniserats, i och med att man omvandlats till ett statligt bolag i stället för ett statligt verk, och i och med att Banverket bröts loss till en egen enhet. Från 2009 har sedan en avreglering av svensk tågtrafik inletts, med blandade resultat.

SJ bedriver i dag sin verksamhet dels i egen regi, och dels i form av ett antal helägda dotterbolag, som Stockholmståg och Norrlandståg.